Founders

Zes partijen c.q. founders hebben het initiatief genomen om de Beursvloer Eersel en Bereijk te organiseren. Vervolgens is een werkgroep samengesteld die zich bezighoudt met de daadwerkelijke voorbereidingen van de Beursvloer Eersel en Bergeijk, die op donderdag 19 november 2015 plaatsvindt.

Deze werkgroep bestaat uit:

  • Voorzitter Rob Slegers (RSZK)
  • Madeleine Velthuizen (gemeente Eersel)
  • Maria Heesterbeek (GOW Welzijnswerk)
  • Wil van Herk (Steunpunt vrijwilligerswerk Eersel)
  • Claartje van Hoof (Steunpunt vrijwilligerswerk Eersel)
  • Coen van Bree (Rythovius College)
  • Xander Koster (gemeente Bergeijk)