De eerste Beursvloer in Eersel

Geplaatst op: 07-11-2013


De eerste Beursvloer Eersel vindt plaats op14 november van 16:00 uur tot 19:00 uur op het Rythovius College te Eersel.
 
De Maatschappelijke Beursvloer is een landelijk bewezen concept waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld; vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord. Eerselse bedrijven, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, onderwijs en overheden ontmoeten elkaar en maken in een informele en dynamische sfeer afspraken. Het doel van de Maatschappelijke Beursvloer is om contacten te leggen en deals tot stand te brengen met gesloten beurs. De beursvloer brengt vraag en aanbod bij elkaar; kennis, kunde, vaardigheden, materialen en menskracht worden uitgewisseld onder bedrijven en vrijwilligersorganisaties.

Zorg dat u er bij bent!


Wethouder Ria van der Hamsvoord en Michiel de Graaff, voorzitter Industrie Groep Eersel zijn erg enthousiast over dit initiatief en geven graag hun kijk op de Beursvloer Eersel.


Waarom is de beursvloer van belang voor het maatschappelijke veld?
Ria van der Hamsvoord: “Het past bij het huidige maatschappelijk denken, waarbij we beseffen dat we minder grondstoffen moeten gebruiken en in het algemeen kostenbewuster moeten zijn. Er is een breed besef en bereidheid om iets voor een ander te doen. Het begrip wederkerigheid mag weer worden genoemd. Een oud principe wordt nieuw leven ingeblazen!
Natuurlijk worden dit soort initiatieven ook genomen omdat er bezuinigingen zijn. Omdat er minder  financiële middelen, subsidies en  sponsoring  is, zodat men op zoek gaat naar alternatieven. De beursvloer is zo’n alternatief.  Sponsoring in natura, gebruik maken van elkaars expertise of het ruilen van diensten of spullen”.

Michiel de Graaff: “Het is een mogelijkheid om bepaalde noden te etaleren, die op een of nadere wijze niet opgelost kunnen worden door gebrek aan resources. Een terugtredende overheid in combinatie met de langdurige gewenning of verslaving aan de regie van deze zelfde overheid in het maatschappelijk veld zijn redenen om alternatieven te zoeken. De beursvloer kan hierin een rol spelen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen zonder dat er een portemonnee getrokken wordt. Het dorpse regelcircuit en “ons kent ons” kan versterkt worden door versteviging van de reciprociteit. Het elkaar gunnen en  versterken van de dorpszin door een bredere lokale participatie”.

Waarom is de beursvloer van belang voor het bedrijfsleven?
Michiel de Graaff: “Natuurlijk draagt het bedrijfsleven graag bij tot een plezierig woon- en werkklimaat voor haar medewerkers. Naast de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde medewerkers is het vanuit een onderneming ook van belang dat haar werknemers in de buurt kunnen wonen, leven en recreëren. Goede scholing, een levendig verenigingsleven en een levensvatbare middenstand en-horeca behoren daar ook toe. Dorpsinitiatieven als Carnaval, Sinterklaas, Krankjorumfestival, Music on Payday, Kermis, Kerststal, etc. dragen bij tot een leefbaar en dynamisch dorp”.
 
Ria van der Hamsvoord: “Bij het bedrijfsleven speelt dezelfde maatschappelijke ontwikkeling. Ook daar wordt steeds vaker gesproken over het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat kan op vele manieren. Denk aan het in dienst nemen van mensen die op de werkvloer specifieke ondersteuning nodig hebben of het ter beschikking stellen van restmaterialen voor een maatschappelijk doel. De beursvloer is een goede manier om op onderdelen te laten blijken dat men waarde hecht aan maatschappelijk ondernemen”.

 

Wat is het verschil tussen een Beursvloer en een Netwerkborrel?
Ria van der Hamsvoord: “De Beursvloer brengt partijen bij elkaar die je niet zo snel via een netwerkborrel ontmoet”.

Michiel de Graaff: “In principe zit daar niet zoveel verschil in. Mogelijk dat maatschappelijke organisaties het zo laagdrempeliger vinden. In principe zouden alle participanten van een beursvloer elkaar, in een goed werkend dorpsnetwerk, allang gevonden hebben. Het is echter mogelijk dat, door de regierol die de overheid al jarenlang uitvoert, dit teloor gegaan is. Wat belangrijk is binnen een netwerk: is de gunfactor. Netwerken of een beursvloer wekt verwachtingen en kent dan ook plichten, een ervan is reciprociteit en loyaliteit naar de beneficiair”.

Waarom investeert de gemeente Eersel hierin?
Ria van der Hamsvoord: “Het is een nieuwe variant op vrijwilligerswerk en het sluit goed aan bij de vraag van huidige vrijwilligers die eerder bereid zijn om ‘klussen’ te doen dan zich langdurig te binden aan een organisatie. Het is een vorm om kostenbewustzijn, expertise-uitwisseling, wederkerigheid en hergebruik te stimuleren”.

Wat hebt u als vraag of aanbod neergelegd bij de Beursvloer?
Michiel de Graaff: “Ondersteuning van het initiatief. Ik ben al in drie organisaties actief als vrijwilliger”.

Ria van der Hamsvoord: “We willen als college aan bijvoorbeeld verenigingen informatiebijeenkomsten verzorgen over democratie, taken en functioneren van een gemeente en inzicht geven in de mogelijkheden die burgers hebben met betrekking tot inspraak.
De burgemeester wil een ontbijtsessie verzorgen voor ondernemers.
We willen graag dat wij geholpen worden bij het organiseren en uitvoeren van de nieuwjaarsbijeenkomst en bij het opschonen van de dorpen en bossen tijdens de landelijke opschoondag”.

 

Wat zijn uw verwachtingen van de Beursvloer Eersel?
Ria van der Hamsvoord: “De beursvloer is een nieuw initiatief. Het is nog niet bekend onder alle organisaties. Mensen moeten wennen aan het idee van ruilhandel. Organisaties beseffen vaak niet wat voor kwaliteiten ze in huis hebben of vinden het lastig om hun kwaliteiten aan te bieden  en dus wat ze te bieden hebben. Vaak hoor je ze zeggen ‘wat wil een bedrijf nou van ons? Wij kunnen toch niets bieden.’ Niets is minder waar! Wanneer je er even de tijd voor neemt, ontstaan er goede voorstellen voor vraag en aanbod.
Mijn verwachting van de Beursvloer Eersel is dat het een bruisende bijeenkomst gaat worden waar partijen komen om te handelen en verhandelen en andere komen kijken wat het is zodat ze wellicht volgen jaar de beursvloer op kunnen”.

Michiel de Graaff: “Onjuiste of niet realistische verwachtingen leidt tot teleurstelling. Daarom voor een eerste keer geen verwachtingen, wel hoop op verrassingen en succes”.

Wanneer is de Beursvloer voor u geslaagd?
Michiel de Graaff: “Als het naar meer smaakt en er een vervolg opkomt. In een of andere vorm. Mogelijk dat succes de formule overbodig maakt en de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente deze rol kan overnemen”.

Ria van der Hamsvoord: “De Beursvloer Eersel is geslaagd wanneer ik op 14 november blije mensen naar huis zie gaan omdat ze nieuwe contacten hebben gelegd en leuke en onverwachte deals hebben gesloten”.


Aanmelden voor de Beursvloer Eersel kan nog!
Aanmelden: www.beursvloereersel.nl
Vragen: info@beursvloereersel.nl


Volg ons ook op Twitter en Facebook!