Veel gestelde vragen over een Beursvloer

Waar en wanneer vindt de Beursvloer Eersel en Bergeijk plaats?
Op donderdag 19 november 2015 van 15:45 tot 17:30 uur in het Aquinohuis te Bergeijk..

 

Hoe kan in mij aanmelden voor de Beursvloer Eersel en Bergeijk?
Via het aanmeldformulier op deze website.

 

Zijn er kosten verbonden aan deelname aan de Beursvloer Eersel en Bergeijk?
Nee er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan Beursvloer Eersel en Bergeijk.

 

Wat wordt onder een maatschappelijke organisatie verstaan?
Onder een maatschappelijke organisatie wordt verstaan: een non-profit organisatie met een maatschappelijke functie, zoals een club, een vereniging of stichting, maar ook een school of zorginstelling.

 

Waarom zou mijn bedrijf zich aanmelden voor de Beursvloer?
U toont hiermee uw maatschappelijke betrokkenheid als ondernemer en maatschappelijke organisaties krijgen de hulp in menskracht en middelen die zij in deze tijd hard nodig hebben. U krijgt er bovendien veel voor terug: een leuke tegenprestatie wellicht of een blijvend samenwerkingsverband. Dit evenement is tevens een prima gelegenheid om u netwerk uit te breiden.

 

Waarom zou onze maatschappelijke organisatie deel te nemen aan de Beursvloer?
Nieuwe samenwerkingen van maatschappelijke organisaties onderling of met een bedrijf kan veel kennis opleveren. Op de Beursvloer ontmoeten de deelnemers in korte tijd veel potentiële partners en maken kennis met betrokken bedrijven die veel kunnen bieden. Zoals kennis en kunde, helpende handen, nieuwe netwerken, contacten met andere bedrijven, middelen, materialen, diensten en producten en nieuwe communicatiemiddelen. 

 

Wat kan mijn bedrijf aanbieden?
Dat kan bestaan uit een product of faciliteit (bijvoorbeeld: bouwmaterialen, computer, tuinmateriaal of drukwerk), maar net zo goed uit een dienst of kennis (bijvoorbeeld: vrijwilligers, hulp bij administratie, pr-advies, hulp bij een communicatieplan).

 

Hoe werkt een Beursvloer?
Bedrijven en maatschappelijke organisaties die van tevoren zijn aangemeld, komen tijdens deze Beursvloer zo veel mogelijk met elkaar in contact. Doelstelling is om in anderhalf uur zo veel mogelijk deals tussen aanbieders en vragers te realiseren. Hebt u iemand gevonden die u kan helpen met uw vraag of gebruik maakt van uw aanbod, dan heeft u een Deal! Elke deal wordt vastgelegd. Op een formulier vult u de gegevens en de omschrijving van de deal in. De notaris bevestigt elke deal met ondertekening. Van het formulier wordt een kopie gemaakt, zodat alle partijen een exemplaar mee krijgen. U kunt meerdere deals maken met diverse organisaties / bedrijven.

 

Ik weet nog niet welke vraag of aanbod ik kan doen. Kan ik dan toch komen?
Iedereen is welkom op de Beursvloer. Wel graag vooraf aanmelden. Heeft u nog geen concrete vraag of weet u niet precies wat u kunt bieden? Tijdens de Beursvloer wordt u vast op ideeën gebracht. Misschien volgt er dan alsnog een deal. Lukt het niet, dan heeft u in ieder geval gezien wat de Beursvloer inhoudt en kunt u zich voorbereiden op de volgende editie van Beursvloer Eersel en Bergeijk.Vanuit mijn bedrijf zie ik geen mogelijkheden. Zie ik iets over het hoofd?
Er zijn vaak meer mogelijkheden dan u denkt. U kunt altijd iets betekenen voor een andere organisatie. De deal hoeft niet altijd betrekking te hebben op de business van uw onderneming. U kunt ook met een aantal medewerkers handen uit de mouwen steken. Eens iets heel anders doen dan u gewend bent. We verwijzen u graag naar de website www.beursvloer.com  waar filmpjes staan van andere Beursvloeren in Nederland.